april 3, 2016

Plan van aanpak

Het INSPEC2T project bestaat uit acht Werkpakketten (WPs). Elk van deze WPs zal één of meer (eind)resultaten opleveren. Na afronding van de werkzaamheden zullen kopieën van deze (eind)resultaten hier beschikbaar worden gesteld. Neem vooral contact met ons op, als u op de hoogte wilt blijven van dit project.


 

 

Card_fileWP1: ‘STATE OF THE ART’ EN ‘BEST PRACTICES’ VAN INTERACTIEVE COMMUNITY POLICING

WP1 zal een overzicht geven van de (internationale) literatuur binnen de politiewetenschap en aanverwante domeinen met betrekking tot de theorie en praktijk van Community Policing. Het zal de verschillende visies op en implementaties van Community Policing identificeren. Hierbij zal ook gekeken worden naar hoe nieuwe (Internet)applicaties gebruikt worden om te communiceren, en wat de sterke en zwakke punten zijn van deze applicaties. In het werkpakket zullen tenslotte hiaten geïdentificeerd worden die van belang zijn voor de aanpak van INSPEC2T. Beoogde resultaten van WP1 zijn:

1) Verslag over de beste toepassingen van Community Policing en Gap (hiaat) analyse [geplande afronding oktober 2015]

2) Eisen en wensen van eindgebruikers – 1e SAG-rapport [geplande afronding december 2015]

3) URaamwerk met Use Cases en overzicht van eisen voor een training [geplande afronding april 2016]

CompanyWP2: ETHISCHE, JURIDISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN VAN COMMUNITY POLICING

WP2 zal een overzicht geven van ethische, maatschappelijke, culturele en juridische aspecten van Community Policing, inclusief alle overwegingen die met betrekking tot veiligheid en privacy gerespecteerd dienen te worden. Dit zal resulteren in de volgende deliverables:

1) Social and Cultural dimensions of INSPEC2T System [November 2015]

2) Sociale en culturele aspecten van het INSPEC2T systeem [geplande afronding september 2015]

3) Overwegingen met betrekking tot veiligheid en privacy van het INSPEC2T systeem [geplande afronding december 2015]

4) Taxonomie van Community Policing & geïntegreerd model van INSPEC2T [geplande afronding februari 2016]

ProjectWP3: INSPEC2T RAAMWERK (HULPMIDDELEN, PROCEDURES EN BENADERINGEN)

WP3 zal voortbouwen op de bevindingen en eindverslagen van WP1 en WP2 om te komen tot de basis het systeemdesign en de architectuur van het INSPEC2T systeem. Het INSPEC2T project zal een set technologische toepassingen ontwerpen, ontwikkelen en testen ter ondersteuning van Community Policing-activiteiten. Beoogde resultaten van WP3 zijn onder andere:

1)Rapport van de 2e ‘Stakeholder Advisory Group’ vergadering [geplande afronding mei 2016]

labWP4: INSPEC2T ONTWIKKELING VAN DE OPLOSSING(EN)

WP4 zal voortbouwen op het ontwerp- en reviewproces van WP3 om het totale technologische systeem te ontwikkelen. Deze zakl onder andere bestaan uit: systeem voor content beheer en gegevensbank; mobiele applicatie; publieke en beveiligde portal; interface naar externe systemen en media; opleidingsmodule en Serious Game en een aantal noodzakelijke back-end modules. Beoogde resultaten van WP4 zijn:

1) De levering van de mobiele applicatie en documentatie [geplande afronding november 2016 en oktober 2017]

2) De levering van de trainingsmodule en documentatie [geplande afronding augustus 2016, februari 2017 en oktober 2017]

industryWP5: TOEPASSEN EN VALIDEREN VAN TESTCASES

WP5 richt zich op de testcases van het project. In een aantal EU-gemeentes en de politie organisaties actief in die gemeentes, zal (zullen onderdelen van) het concept Community Policing geïmplementeerd worden en de technologische hulpmiddelen van het project zullen getest worden. Het doel is om de functionaliteit te evalueren en de doeltreffendheid ervan voor de ondersteuning van Community Policing. Tenslotte zal de veiligheidsperceptie van de gemeenschap worden beoordeeld. In de testcases is ook aandacht voor het vergroten van betrokkenheid van de gemeenschap, training en monitoring van het implementatieproces.

mapsWP6: VALIDATIE VAN HET INSPEC22T CONCEPT EN ROADMAP

WP6 is bedoeld om de kwaliteit van de resultaten van INSPEC2T te maximaliseren. In het werkpakket zullen kwantitatieve en kwalitatieve kwaliteitsniveaus en normen voor relevante meetvariabelen worden opgesteld. Op basis daarvan zal een maturiteitsmodel voor Community Policing worden ontwikkeld. Tenslotte zullen de testcases worden geëvalueerd. Het werkpakket zal resulteren in een Next Generation Community Policing Roadmap.

softwareWP7: DISSEMINATIE EN EXPLOITATIE

WP7 is ontworpen om bekendheid te geven aan activiteiten van het project. In het kader van dit werkpakket zullen publiciteit en voorlichtingsactiviteiten worden geïnitieerd, met name gericht op politieorganisaties en gemeenschappen. De doelstellingen en resultaten van het project zullen worden toegelicht met als doel om de participatie in het project te vergroten. Er zal ook gecommuniceerd worden hoe mensen kunnen bijdragen aan het project en/ of toegang kunnen krijgen tot resultaten van het project.

 

testimonialsWP8: MANAGEMENT EN DE COÖRDINATIE

WP8 is gericht op het verlenen van steun aan het consortium, het controleren van activiteiten en op het garanderen van de tijdige levering van projectresultaten gedurende de looptijd van het project. Het werk zal worden ondersteund door KEMEA dat heeft meegewerkt aan projectmanagement van meer dan 60 projecten gefinancierd door de EU, nationale bronnen en de particuliere sector.

×
Show

Tweets