april 4, 2016

Partners

Picture3

Om de diversiteit van de Europese politieculturen en actuele ervaringen van de politie met betrekking tot organisatieverandering mee te,kunnen nemen, vertegenwoordigen de partners van het consortium:

  • De geografische verscheidenheid van de EU;
  • De aanwezigheid van de landen die grote veranderingen hebben ondergaan (zoals bijvoorbeeld post-autocratisch; hoge immigratie aantallen; economische crisis);
  • Politie-opleidingen en wetshandhavingsinstanties die de verspreiding van bevindingen mogelijk maken;
  • Onafhankelijke onderzoeksinstellingen die het vertrouwen van gemeenschappen en in het bijzonder van minderheidsgroepen hebben;
  • Experts die de impact van sociale media op zaken betreffende gemeenschapsveiligheid en gebruik van sociale media door de politie onderzoeken;
  • Onderzoekers die gespecialiseerd zijn in sociale wetenschappen, wetgeving en cross-culturele verschillen.

Het INSPEC2T consortium bestaat uit achttien partners uit acht Europese landen:
Inhoud

Kemea Logo

The Center for Security Studies (KEMEA)

KEMEA is opgericht als onderdeel van het Griekse ministerie van Binnenlandse Zaken en Administratieve wederopbouw (voormalige Openbare Orde & Burgerbescherming), een denktank op het gebied van veiligheidsbeleid. KEMEA is een wetenschappelijk advies- en onderzoeksbureau, met het doel om theoretisch en toegepast onderzoek uit te voeren, met name op strategisch niveau, over kwesties met betrekking tot veiligheidsbeleid. KEMEA geeft ook advies en biedt consultancy diensten aan, aan het ministerie van Burgerbescherming & Openbare Orde en aan andere openbare en particuliere instanties op hetzelfde onderwerp. KEMEA heeft tot nu toe succesvol deelgenomen aan meer dan 60 projecten van de Europese Commissie, het ESA en de National Resources. KEMEA heeft namens de Griekse regering zitting gehad in het Europese onderzoeksruimte en Innovatie Forum (ESRIF) van de Europese Commissie en is lid van de Raad van Bestuur van de Europese Organisatie voor Veiligheid (EOS). KEMEA is in 2011 benoemd (presidentieel besluit No39 / 06.05.2011) als het ‘National Contact Point’ voor de bescherming van ECI’s (“EPCIP aanspreekpunt”), van Richtlijn 2008/114 / EG van de Raad van 8 december 2008 “ten aanzien van de definitie en de aanwijzing van de Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak om de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren. “

http://www.kemea.gr

 


TNO logo

TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research)

TNO is een van de belangrijkste onderzoeksinstituten in Europa. Met een personeelsbestand van ongeveer 4.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van 600 miljoen euro voert TNO onderzoeken uit binnen de volgende vijf thema’s: industrie, Gezond Leven, Defensie & Veiligheid, Leefomgeving en Energie. TNO fungeert als schakel tussen fundamentele onderzoeksorganisaties en de industrie. Door het vertalen van wetenschappelijke kennis in praktische toepassingen draagt TNO bij aan het innovatievermogen van bedrijven en de overheid. TNO is betrokken bij vele internationale projecten (ongeveer 30% van de marktomzet), met inbegrip van door de EU gefinancierde samenwerkingsverbanden.

 

https://www.tno.nl/
German Police Logo

DE DUITSE POLITIE-UNIVERSITEIT (DHPOL)

DHPOL dient als een interne universiteit. De financiering is afkomstig van de budgetten van de Duitse Federatie en de deelstaten (Länder). DHPOL biedt een tweejarige doctoraal opleiding (Master: Public Administration-Police Management). Studenten bezitten een bachelor of een gelijkwaardig diploma en hebben ervaring als politiemedewerker in een van de Duitse deelstaten of in een van de federale politieorganisaties. Daarnaast voert de Duitse Politie Universiteit ongeveer 60 in-service training seminars uit voor senior politieleiders, waarvan tien op internationaal niveau. DHPOL is betrokken geweest bij de oprichting van de EPA en speelt een actieve rol in de uitvoering van politieseminars in het kader van de Europese politiële samenwerking. DHPOL is actief betrokken bij onderzoek obied van veiligheid op nationaal, Europees en internationaal niveau..

http://www.dhpol.de

 

Vienna Centre Logo

HET WEENSE CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID (VICESSE)

VICESSE is een particuliere non-profit onderzoeks- en raadplegingsorganisatie die zich richt op de analyse van een breed scala aan veiligheidsvraagstukken in een brede maatschappelijke context. Door veiligheidsproblemen en voorgestelde oplossingen op lokaal, nationaal en Europees niveau, te plaatsen in een brede sociale en historische context, opereert VICESSE op het raakvlak van wetenschap, technologie, recht en staatsbeleid. Veiligheid beschouwend als een maatschappelijk begrip streeft VICESSE ernaar om verschillende analytische perspectieven te integreren en te combineren in een complex kader dat de basis vormt voor zowel empirische en theoretische academische onderzoeken, als voor pragmatische beleidsoplossingen. De missie van VICESSE is om veiligheid terug in de maatschappij te brengen. Dit brengt een dubbele taak met zich mee: het koppelen van de hedendaagse veiligheidsoplossingen aan de alledaagse wereld van burgers en het geven van een kritische stem aan leden van de samenleving waar het gaat om veiligheidsonderzoek.

www.vicesse.eu

 

vicomtech logo

Vicomtech-IK4

Vicomtech-IK4 is een centrum voor toegepast onderzoek voor Interactieve Computer Graphics en Multimedia gelegen in het Technology Park van San Sebastian (Spanje). Het is een non-profit organisatie, opgericht in 2001 als een gezamenlijke onderneming door de INI-GraphicsNet Foundation en de EiTB Broadcasting Group. Van de 105 werknemers zijn er 80 onderzoeker, zij wijden zich aan toegepast onderzoek De rol van Vicomtech-IK4 op de markt is om de samenleving te voorzien van technologie door de overdracht van fundamenteel onderzoek naar de industrie. Dit wordt gedaan door middel van gezamenlijke R&D&I-projecten. De belangrijkste onderzoekslijnen van Vicomtech-IK4 liggen op het gebied van multimedia-analyse, visueel computergebruik, computer-graphics en -interactie die Vicomtech-IK4 toepast in diverse sectoren.

http://www.vicomtech.org/

 

university of ulster logo

DE UNIVERSITEIT VAN ULSTER

De universiteit van Ulster heeft een internationale reputatie voor onderzoeks-excellentie, businessinnovatie en het aantrekken van investeringen van buitenaf. De universiteit draagt in belangrijke mate bij aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling van Noord-Ierland, door haar inzet voor verbreding van de toegang tot onderwijs, onderzoek en innovatie en technologie en kennisoverdracht. Sinds zo vijfenveertig jaar heeft de Universiteit van Ulster een internationale reputatie voor onderzoek op het gebied van sociaal beleid, waaronder specialismen in ‘Community Policing’ culminerend in de ontwikkeling van een nieuwe politie-rekruut opleiding specifiek gericht op community policing. Het team van de universiteit van Ulster betrokken bij dit voorstel, is ook intensief betrokken bij de gemeenschappen in Belfast en andere belangrijke stedelijke centra in Noord-Ierland met het als doel om een beter begrip van de maatschappelijke en culturele dimensies van de politiepraktijk te verkrijgen en om begrip te krijgen van de ‘weerstand’ tegen politie structuren. Het Ulster team heeft een goed ontwikkeld netwer en heeft onder andere goede contacten met de politiedienst van Noord-Ierland (PSNI), de District Policing Partnerschap (DPP) en Belfast City Council, evenals met andere belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor community policing in Belfast. De universiteit was onlangs host van een gezamenlijke conferentie van de Universiteit van Ulster-PSNI-Policing Board getiteld: ‘Verandering en uitdaging: een nieuw gesprek voor de politie in NI (Northern Ireland)’.

http://www.ulster.ac.uk/

 

intrasoft logo

INTRASOFT International

INTRASOFT International is een toonaangevende Europese IT Solutions en Services Group met een sterke internationale aanwezigheid. Zij biedt innovatieve, hoogwaardige oplossingen met toegevoegde waarde aan een zeer diverse internationale en nationale publieke en private organisaties. Het bedrijf heeft meer dan 1.600 hooggekwalificeerde professionals, die meer dan 20 verschillende nationaliteiten representeren en meer dan 18 talen beheersen. Met een hoofdkantoor in Luxemburg handelt Intrasoft International via haar operationele vestigingen, dochterondernemingen en kantoren in 17 landen: België, Bulgarije, Denemarken, Cyprus, Griekenland, Jordanië, Moldavië, Marokko, Roemenië, Palestina, Filippijnen, Saoedi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten en Jemen. Meer dan 500 organisaties in meer dan 70 landen wereldwijd (instellingen en agentschappen van de Europese Unie, de nationale regeringsorganisaties, openbare instanties, financiële instellingen, telecommunicatie-organisaties en particuliere ondernemingen) hebben de diensten en oplossingen van het bedrijf gekozen om hun zakelijke behoeften te vervullen. Intrasoft International is een dochteronderneming van de ASE-genoteerde INTRACOM Holdings, een van de grootste multinationale technologische groepen in Zuidoost-Europa, met meer dan 35 jaar ervaring.

www.intrasoft-intl.com

 

CGI_Logo_color

CGI

CGI is een wereldwijde IT- en business process services provider, opgericht in 1976, die kwalitatief hoogwaardige business consulting, systeemintegratie en managed services levert. Met 68.000 professionals in 40 landen heeft CGI een toonaangevende track record in het afstemmen van haar teams met de zakelijke strategieën van cliënten om allesomvattende resultaten te bereiken. Naast sterke bedrijfsresultaten levert CGI ook tastbare innovatie. CGI heeft in verschillende projecten nauw samengewerkt met academische en onderzoekspartners om bewezen resultaten te verbeteren. CGI heeft ook samengewerkt met burgers om ervoor te zorgen dat de innovatie de eindgebruiker bereikt, waardoor een betere sociale en economische waarde gecreëerd wordt.

http://www.cgi.com

 

aditess logo

ADITESS

ADITESS is een MKB-bedrijf op Cyprus dat in 2011 is opgericht. ADITESS is een wetenschappelijk advies- en onderzoeksbureau dat als doel heeft om theoretisch en toegepast onderzoek uit te voeren op strategisch en tactisch niveau, over kwesties op het domein van veiligheidsbeleid, bescherming van kritieke infrastructuur, transport- en vrachtbeveiliging en grensbeheer en om de allernieuwste veiligheidsoplossingen voor de bovengenoemde gebieden te ontwikkelen. ADITESS heeft de mogelijkheid om verschillende overheidsorganisaties en andere openbare en particuliere instanties te voorzien van advies- en consultancy diensten op deze domeinen..

http://www.aditess.com/

 

trilateral logo

Trilateral Research & Consulting

Trilaterale Research & Consulting is een advies- en odnerzoeksbureau dat strategie, technologie en beleid samenbrengt. Het is gespecialiseerd in onderzoek en consultancy op het gebied van strategische, beleids- en regelgeving adviezen over nieuwe technologieën, privacy, vertrouwen, risico’s en veiligheidsvraagstukken. De doelstellingen zijn het ondersteunen van beleidsmakers in het verbeteren van beleids- en besluitvorming door middel van onderzoek en analyse, en de publieke en private sector voorzien van praktische oplossingen in de aanpak van nieuwe opkomende regelgeving en technologische uitdagingen.

www.trilateralresearch.com

 

satways logo

Satways Ltd.

Satways Ltd is opgericht in mei 2006 en is gevestigd in Athene, Griekenland. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van geïntegreerde geospatiale command- and-control-oplossingen voor de politie, de kustwacht, de medische dienst, de burgerbescherming en brand- en reddingsoperaties, de bescherming van kritieke publieke infrastructuur, de transportbescherming en de grensbewaking. Met de core-technologie gebaseerd op open standaarden biedt Satways een scala van kritische bedrijfsoplossingen die overheden en bedrijven over de hele wereld in staat stellen betere en snellere operationele beslissingen te nemen. De productlijn omvat C2 en C3I bedrijfssoftwarepakketten genaamd de AtlantisTM, AutoTrackTM, ENGAGETM, ORASYSTM en S.A.F.E.R.TM, die inspelen op de verschillende operationele vereisten van publieke veiligheidsinstanties zoals Distributed Geospatial Crisis Management, Operational Resources Tracking, Incident Management en Dispatch, Physical Security Information Management en Natural & Technological Hazards Crisis Management. Het gemeenschappelijke doel achter deze tools is om effectieve besluitvorming te ondersteunen, de operaties te vereenvoudigen, een Common Operational Picture (COP) en samenwerkingsmiddelen tussen organisaties te verstrekken, gegevens te verzamelen en te verspreiden in het veld en het coördineren van response units en gebruikers van het systeem.

www.satways.gr

 

eticas logo

Eticas Research & Consulting

ETICAS Research & Consulting is een in Spanje gevestigde MKB die werkt aan de sociale, ethische en juridische gevolgen van het veiligheidsbeleid, innovatie en technologie, en de interactie tussen de veranderende maatschappelijke waarden, technische mogelijkheden en de grondrechten. Opgericht in 2012 richt ETICAS zich op de analyse van de contextuele factoren die technologische ontwikkeling en implementatie kunnen en zouden moeten leiden, met een bijzondere nadruk op het begrijpen van bredere kwesties in verband met vertrouwen en aanvaardbaarheid, met inachtneming van de juridische context, sociale externe factoren en ethische kwesties in het algemeen. ETICAS belangrijkste domein van expertise en bijdrage aan consortia is het begrijpen en de analyseren van het nationale en regionale juridische en maatschappelijke raamwerk voor bewakings- en veiligheidstechnologie, de identificatie van zwakke punten of gevallen waarin rechten geschonden worden in de ontwikkeling en implementatie van het veiligheidsbeleid en de beoordeling en het stimuleren van de opname van privacy, sociale en ethische aspecten in het ontwerp van de veiligheidstechnologie en beleidstoepassing. Bovendien kan ETICAS hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op maatschappelijke processen uitvoeren op basis van instrumenten en inzichten uit de domeinen sociologie, geschiedenis, stedelijke en culturele studies, sociale psychologie, wetenschappelijke en technologische studies, antropologie en politieke wetenschappen.

http://www.eticasconsulting.com

 

exus logo

EXUS Software Ltd.

EXUS Software Ltd. (EXUS) is de Britse tak van EXUS S.A. (vorige naam EXODUS S.A.). EXUS ontwerpt, creëert en verkoopt softwareoplossingen en -diensten aan verschillende typen bedrijven en binnen diverse toepassingsgebieden zoals e-business, e-health, e-learning, business process management en draadloze toepassingen. Momenteel werken hoogopgeleide professionals bij EXUS op gebieden zoals software engineering & web development, project- en productmanagement, account management en onderzoek. Het bedrijf is erop gericht maximaal gebruik te maken van de succesvolle track record van EXODUS in het leveren van de allernieuwste innovaties aan haar klanten. De producten en de op maat gemaakte oplossingen van EXUS dienen veeleisende en bedrijfskritische applicaties en domeinen, binnen zeer diverse sectoren. Van consumer banking applications, smartphone gebaseerde betalings- en transactiesystemen, augmented-reality mobiele toepassingen, grootschalige en complexe portals, extranetten, Electronic Data Interchanges tot veilige cloud-diensten, serious games en gamification mechanismen, EXUS omvat een breed scala aan activiteiten door maximaal gebruik te maken van de expertise van de 130 mensen sterke technische afdelingen die worden geleid door deskundige projectmanagers en senior consultants.

www.exus.co.uk

 

imc logo

IMC

IMC is een innovatieve MKB gevestigd in Athene, Griekenland, die werd opgericht in 2004 als een spin-off van de Nationale Technische Universiteit van Athene (NTUA), door onderzoekers en computeringenieurs met een specialisatie in semantische technologieën en engineering. IMC Technologies levert technologie en consultancy diensten op het gebied van onder andere kennis management en data analyse. Deze diensten raken de gehele levenscyclus van een project, of het nu technologie, advies of onderzoek betreft. De hoge kwaliteit van de IMC Technologies diensten wordt gegarandeerd door het gecertificeerde kwaliteitsmanagement systeem, de toepassing van de geconsolideerde methoden van werken en de gecertificeerde opleiding en vakkennis van onze medewerkers.

http://www.imc.com.gr

 

valencia police logo

VALENCIA lokale politie

De lokale politie van Valencia bestaat uit meer dan 1600 politieagenten. De taken van de Valencia Lokal Police (VLP) zijn breed, variërend van het houden van toezicht, het controleren van het wegverkeer, tot het in stand houden van burgerbescherming en -veiligheid, administratieve taken, ‘community policing’, huiselijk geweld, bemiddelingspolitie, strijd tegen de criminaliteit, het mitigeren van noodsituaties, milieupolitie, etcetera. Over het algemeen is het een van de meest actieve lokale politieorganisaties in Spanje door hun voortdurende innovatie in de technologie. Haar centrum voor veiligheid en noodgevallen is een voorbeeld van innovatie in politiemanagement door het gebruik van ICT-instrumenten, daarnaast biedt dit centrum vele mogelijkheden voor pilots en testen.

http://www.policialocalvalencia.es

 


lancashire constabulary logo

Lancashire Constabulary

Lancashire Constabulary biedt politiediensten aan aan de gemeenschap van Lancashire, momenteel 1,4 miljoen mensen, en is opgebouwd uit 2.972 politieagenten en 2.240 staf medewerkers. Daarnaast zijn er nog Special Constables, vrijwilligers uit de gemeenschap en cadetten. Lancashire Constabulary is een van de best presterende politiekorpsen in het land en loopt voorop waar het gaat om het toepassen van ‘Community Policing’.

http://www.lancashire.police.uk/

 

spanish guardia civil logo

DE SPAANSE GUARDIA CIVIL

De Spaanse Guardia Civil is een bewapend instituut met een militaire aard die deel uitmaakt van de rechtshandhavingskrachten van de staat in Spanje. Guardia Civil is de grootste politie-instantie van het land. Als een integraal politiekorps zijn onder haar belangrijkste functies criminaliteitspreventie, -onderzoek, intelligentie, openbare orde, wegverkeerscontrole, omgevingsbeheer, grens- en maritieme controle, hulp aan burgers, etcetera. Om al deze functies uit te voeren heeft de Guardia Civil meer dan 80.000 officieren (meer dan 5.000 van hen zijn vrouwen) die worden ingezet over het hele nationale grondgebied en de territoriale wateren.

www.guardiacivil.org

 

playgen logo

PlayGen

PlayGen is een ontwerp en onderzoeksbureau dat speelse oplossingen ontwikkeld om publiek te amuseren, competenties en standpunten te meten, gedrag te beïnvloeden en om te inspireren tot actie. PlayGen’s onderzoeksactiviteiten richten zich op: ‘gamification’ en sociale mechanismen om te leren, creativiteit en gedragsverandering, het modelleren en ontwerpen van gebruikerservaringen, cloud-architecturen, ontwerp en integratie, en disseminatie en het exploiteren van business modellen. De belangrijkste verdienste van PlayGen is het leveren van speelse oplossingen op serieuze onderwerpen, op topniveau. De spellen en afgeleiden daarvan worden ontworpen om spelers beter te informeren en beter te verbinden.

http://playgen.com/

 

×
Show

Tweets