april 5, 2016

Gelieerde partners / adviesgroepen

Het INSPEC2T consortium heeft er voor zorg gedragen dat diverse stakeholders betrokken zijn bij het project. Deze stakeholders komen uit het politiedomein en/of hebben de expertise van Community Policing, maar ook vrijwilligers en actieve burgergroepen zijn vertegenwoordigd, zowel binnen het consortium (als consortiumpartners) als daarbuiten. Deze groep van stakeholders (SAG) zal het consortium en de consortium leden adviseren en haar visie geven op het project. De belangrijkste rol van de SAG is om de visie van haar leden te geven op alles gerelateerd aan het onderzoek en de ontwikkeling van INSPEC2T oplossingen. Daarnaast zullen sommige SAG leden de uitvoering van de pilots ondersteunen, zij zullen de benodigde infrastructuur en personeel ter beschikking stellen om het INSPEC2T systeem te kunnen evalueren.

 

Er is geïnvesteerd in het vinden van een goede balans in de verhouding man-vrouw van SAG leden. De SAG zal actief zijn op initiatief van de consortium partners bijvoorbeeld tijdens speciaal daarvoor georganiseerde project meetings, maar ze zullen ook betrokken worden bij andere INSPEC2T events, zoals workshops. Het INSPEC2T project team zal er voor zorgen dat SAG leden in ieder geval betrokken worden bij de volgende activiteiten:

  • Het bijwonen van en bijdragen aan INSPEC2T consortium meetings, zodanig dat consortium partners worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en behoeften op het gebied van Community Policing
  • Vanuit hun expertise specifieke vragen beantwoorden
  • Bijwonen en bijdragen aan Use Cases en daaraan gerelateerde workshops waarbij het consortium de kosten van deelname op zich neemt. Op deze manier wordt bijgedragen aan de validatie en exploitatie van project uitkomsten
  • Disseminatie van de uitkomsten van INSPEC2T

 

External Experts Group (EEG)

De External Experts Groups (EEG) wordt gevormd door een team van externe experts op het gebied van ethiek, wetgeving en privacy uit de academische en politiecontext. Voorzitter van de EEG is Dr. Lilian Mitrou (Chair of the Council of the European Union Justice and Home Affairs Working Group on Information Exchange and Data Protection (DAPIX) – Professor at Aegean University of Greece with expertise in Privacy and Data Protection Legislation). De EEG zal in het begin van het project worden opgericht en het project adviseren op het gebied van privacy, mensenrechten, persoonlijke data, misbruik van technologie, en ze zal belangrijke rapporten van INSPEC2T reviewen.

 

Al met al, vormt het consortium samen met haar partners:

  • Een optimale dekking van maatschappelijk, wettelijk, ethisch en privacy gerelateerd onderzoek en kennis op het gebied van van Community Policing.
  • Een uitgebreid disseminatie netwerk
  • Actieve bijdrage van belangrijke stakeholders
  • Een hoge kwaliteit van technologische toepassingen (verdergaand dan huidige stand van zaken)
  • Tegemoetkomend aan zowel de politie als de burger
  • Een hoog kennisniveau waar het gaat om de stand van zaken op het gebied van Community Policing in Europe en daarbuiten.
×
Show

Tweets