april 3, 2016

Doelstellingen

Het INSPEC2T project zal bruikbare handvatten bieden voor de politie en en gemeenschappen om Community Policing te bevorderen en succesvol toe te passen. Ter bevordering van dit doel heeft het project heeft de volgende doelstellingen:

3581319320152331_b_geitonia

VERSTERKTE COMMUNITY POLICING

  • Het INSPEC2T project zal een creatieve en duurzame oplossing voor Community Policing ontwikkelen, die gebaseerd is op interactie en persoonlijke relaties, waarbij rekening wordt gehouden met sociale, culturele, ethische en juridische aspecten.

 

BETREKKEN VAN DE GEMEENSCHAP EN HAAR MACHT VERGROTEN

  • Het systeem zal bijdragen aan een goede relatie tussen de politie en de gemeenschap door het leveren van een meer persoonlijke dienstverlening. Deze stelt burgers in staat om mee te werken aan het opstellen van de veiligheidsagenda voor hun buurt.

policeman-family-750x400

COMMUNICEREN OM SAMEN TE WERKEN:

  • Versnelde communicatie en informatie-uitwisseling verbetert samenwerking, dit resulteert in vroegtijdige signalering van risico’s en verhoogde grip op criminaliteit.

 

TOEGENOMEN BEWUSTZIJN & PREVENTIE:

  • Het systeem zal leiden tot een verbeterde criminaliteitspreventie door bij te dragen aan bewustwording en vroegtijdige signalering en tijdig ingrijpen.

 

×
Show

Tweets