Inspiring CitizeNS Participation for Enhanced Community PoliCing AcTions

The Project

The Project INSPEC2T (Inspiring CitizeNS Participation for Enhanced Community PoliCing AcTions) is a three-year project that started in May 2015.
Go to Projectdocumenten

Projectdocumenten

Hier komen publieke rapporten en project verslagen van belangrijke projectfasen beschikbaar.

Go to Communicatie materiaal

Communicatie materiaal

Hier vindt u projectnieuwsbrieven, -brochures en ander communicatie- en disseminatiemateriaal.

Go to Nieuws

Nieuws

Hier vindt u meer informatie over evenementen gerelateerd aan INSPEC2T.

Go to Inschrijven

Inschrijven

Hier kunt u zich inschrijven en continu op de hoogte blijven van het project.

Expected impact of INSPEC2T

INSPEC2T zal bijdragen tot een verschuiving van de manier waarop de politie werkt: van handhaver van de gemeenschap naar lid van de gemeenschap, die samen met de gemeenschap werkt aan veiligheid.

Het INSPEC2T project zal op de volgende manieren een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het werk van de politie:

impacts

  • INSPEC2T zal een betere oplossing voor Community Policing bieden door efficiënter en effectiever gebruik van tools, en verbeterde procedures en manieren van werken die beter aansluiten op de behoefte en wensen van gebruikers.
  • In de context van INSPEC2T zal het concept van Community Policing onder de aandacht worden gebracht bij een breed publiek, onder meer door het bieden van een communicatieplatform en trainingsmogelijkheden. Bij de ontwikkeling van deze middelen zal rekening worden gehouden met maatschappelijke, culturele, ethische en wettelijke aspecten.
  • Verbeterde manieren om tijdig veiligheidsrisico’s te identificeren en hiervoor te waarschuwen wanneer dit relevant is.
  • Verbeteren van het meldingsproces (aangifte doen).
  • De politie zal vaker tijdiger kunnen ingrijpen, omdat informatie accurater en efficiënter beschikbaar wordt gemaakt. Als indirect gevolg zal ook het oplossen van misdrijven worden verbeterd.
  • Betere en snellere communicatie (en samenwerking) tussen burgers en politie
  • Verhoogde cohesie in gemeenschappen en een afname van gevoelens van onveiligheid.

Partners

Het INSPEC2T consortium bestaat uit achttien partners uit acht Europese landen:

Latest News

Project Updates
×
Show

Tweets