Έρευνα για την κοινοτική αστυνόμευση – ευρύ κοινό

Τα μέλη του κοινού – είμαστε ενδιαφέρονται για τις απόψεις σας για την κοινοτική αστυνόμευση στην Ευρώπη! Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο προκειμένου να συμβάλλουν στην έρευνα του έργου INSPEC2T.

Έρευνα

×
Show

Tweets