Πρόγραμμα INSPEC2T στην κοινοτική Αστυνομική Διάσκεψη επόμενης γενιάς

KEMEA, 2018 Ιανουαρίου

Το κοινοτικό Συνέδριο αστυνόμευσης επόμενης γενιάς – NGCP με έμφαση στη χρήση των τεχνολογιών που παρέχονται μέσω των Social Media και των έξυπνων εφαρμογών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις 25 έως τις 27 του 2017 Οκτωβρίου.

Το Συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να ανανεώσουν τις επαφές τους και να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με αντιπροσώπους σε όλη την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αμερική. δηλαδή οι εκπρόσωποι που προέρχονται από χώρες με διαφορετικές κοινοτικές πρωτοβουλίες αστυνόμευσης. Είναι επίσης ευχάριστο το γεγονός ότι η ατζέντα της Διάσκεψης κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα πολύ ενδιαφέρουσες ερευνητικών θεμάτων που στοχεύουν στην προώθηση της αστυνόμευσης μέσω της καινοτομίας και της επιστήμης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, τα οποία φιλοδοξούν να προωθήσουν τις κοινοτικές πρακτικές αστυνόμευσης και να μελετήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ νέων τεχνολογικών εξελίξεων και υφιστάμενων κοινωνικών, δεοντολογικών, νομικών και δεδομένων πλαισίων προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Το Συνέδριο διαρθρώνεται σε αυτούς τους δύο σημαντικούς θεματικούς τομείς: τις τεχνολογικές και δεοντολογικές νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις (Έλση) και τα δεδομένα της ιδιωτικής ζωής.

Τα πάνελ της τεχνολογικής περιοχής κάλυψαν θέματα που αφορούσαν:

 • Στρατηγικές και τεχνολογίες
 • Τεχνολογία και κοινοτική αστυνόμευση
 • Συμφραζόμενα οπτικοποίηση του εγκλήματος και μεγάλη ανάλυση δεδομένων
 • Αξιολόγηση απόδοσης
 • Η επόμενη γενιά της κοινοτικής αστυνόμευσης
 • Έξυπνη αστυνόμευση
 • Κάνοντας τις πόλεις μας ασφαλέστερες

Οι παρουσιάσεις αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν διάφορα τεχνολογικά μοντέλα και αρχιτεκτονικές που σχετίζονται με την κοινοτική αστυνόμευση. Η χρήση έξυπνων εφαρμογών και κοινωνικών μέσων και η συμβολή τους στην κοινοτική αστυνόμευση, καθώς και σε δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση πληροφοριών. Η πρόοδος στην εγκληματολογικών έρευνα με τη χρήση έξυπνων συσκευών και την εφαρμογή των λεγόμενων σοβαρών παιχνιδιών σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, τα τεχνολογικά μέσα που προσφέρονται μέσω της εφαρμογής των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (DSS), μια καινοτόμος προσέγγιση INSPEC2T Project, καθώς και η χρήση και ανάλυση πολυμέσων που στηρίζουν τις σχέσεις αστυνομίας-πολίτη και η αστυνομική δύναμη καθημερινά λειτουργίες.

Τα πάνελ της περιοχής Έλση και προστασίας δεδομένων κάλυψαν θέματα που αφορούσαν:

 • Δεοντολογικές προκλήσεις στην εποχή της τεχνολογίας με γνώμονα την αστυνόμευση
 • Πρόληψη βλαβών και προστασία της ιδιωτικής ζωής
 • Νέες τεχνολογίες και δέσμευση των πολιτών
 • Ένα πλαίσιο για την εμπιστοσύνη
 • Προκλήσεις και ευκαιρίες
 • Προσδοκίες για μια αποτελεσματική απόδοση στις σχέσεις της αστυνομικής Κοινότητας
 • Στρατηγικοί προβληματισμοί για την κοινοτική αστυνόμευση

Η πιο σημαντική έννοια όπως αναμενόταν ήταν η ανάλυση και η εφαρμογή του νέου Γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (ΑΕγχΠΠ) και ο τρόπος με τον οποίο αυτό επηρεάζει τα ζητήματα της κοινοτικής αστυνόμευσης. Επιπλέον, τα δεοντολογικά διλήμματα που προκύπτουν από τη χρήση των ηθικά ευαίσθητων πληροφοριών στην ποινική νοημοσύνη και τις ποινικές έρευνες. Το μέλλον της αναφοράς του εγκλήματος και της χρήσης έξυπνων εφαρμογών καθώς και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σχετικά με τη δημιουργία του νέου δεοντολογικού πλαισίου "τοπίο". Το σημαντικότερο είναι ότι η ανάλυση ολόκληρου του νέου πλαισίου που σχετίζεται με την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της δημιουργημένης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της αστυνομίας με στόχο την εξασφάλιση των κοινωνιών.

Το Διεθνές Συνέδριο NGCP έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιραστούν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους με σημαντικούς ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο, καθώς και να συζητήσουν τις προσεγγίσεις τους με διακεκριμένους τελικούς χρήστες (Europol, Interpol, ΜΚΟ, CP ακτιβιστές, εγκληματολόγοι, ακαδημαϊκά ιδρύματα κ. λπ.).  Παρουσιάστηκαν νέοι τρόποι προώθησης των αρχών της κοινοτικής αστυνόμευσης μέσω αποτελεσματικότερων και αποτελεσματικών εργαλείων και διαδικασιών. Αυτό επιτεύχθηκε σε συνδυασμό με ζωντανές επιδείξεις των τεχνολογικών λύσεων που αναπτύχθηκαν από τις οργανωτικές ομάδες του έργου. Η ομάδα INSPEC2T πραγματοποίησε εκτενή παρουσίαση του επιστημονικού έργου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, σε σχέση με τις τεχνολογικές πτυχές, αλλά και στις δεοντολογικές, νομικές και απόρρητες πτυχές του έργου.

Κατά την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν ζωντανές επιδείξεις και προσομοιώσεις των τεχνολογικών λύσεων. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους για να εισαγάγει στους συμμετέχοντες τη χρήση της τεχνολογίας και έξυπνες εφαρμογές στους τομείς της κοινοτικής αστυνόμευσης. Η ομάδα INSPEC2T παρουσίασε ένα σενάριο CP για να τονίσει τα οφέλη από τις νέες τεχνολογίες μπορεί να φέρει σε NGCP λύσεις. Το σενάριο INSPEC2T τόνισε επίσης την έννοια των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας συνεργάστηκαν με τις κοινοτικές ομάδες και τις τοπικές/εθνικές αστυνομικές δυνάμεις για την προώθηση της CP σε επόμενο επίπεδο και να προσφέρουν ασφαλέστερες και πιο ασφαλείς κοινότητες.

Οι συμμετέχουσες χώρες του NGCP Συνεδρίου ήταν: Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Νότια Αφρική, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, και η.π.α.

×
Show

Tweets