Μάρτιος 10, 2016

Συνεργασία Με Άλλα Προγράμματα

Μια σειρά από έργα χρηματοδοτήθηκαν παράλληλα με το INSPEC2T κάτω από την ίδια πρόσκληση (call):

FCT-14 2014: Enhancing cooperation between law enforcement agencies and citizens – Community policing.

Αυτά τα έργα είναι:

  • UNITY
  • TRILLION – Trusted, Citizen – LEA Collaboration over Social Networks
  • ICT4COP – Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform
  • CITYCOP – Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing

Πληροφορίες και σύνδεσμοι για κάθε ένα από τα έργα αυτά θα προστεθούν στην ιστοσελίδα, καθώς τα έργα θα εξελίσσονται. Επίσης, οι εταίροι του INSPEC2T έχουν ήδη συμμετάσχει σε δράσεις συντονισμού μεταξύ του INSPEC2T και του UNITY κατά την εναρκτήρια εκδήλωση του έργου UNITY στο Wakefield, Ηνωμένο Βασίλειο.

Το έργο UNITY θα κάνει μια παρουσίαση στην 1η συνεδρίαση του SAG και EEG του INSPEC2T στη Βιέννη, Αυστρία στις 3 Νοεμβρίου 2015.

×
Show

Tweets