Μάρτιος 10, 2016

Συναντήσεις Εργασίας (Workshops)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο Workshop του Stakeholder Advisory Group

 

Το έργο INSPEC2T κατά το πρώτο workshop του SAG και EEG στη Βιέννη, Αυστρία 2-3 Νοέμβρη 2015. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται περισσότερα από 25 μέλη από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία. Ακολουθήστε το @INSPEC2T στο Twitter για εκτενέστερη ενημέρωση.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Αρχική συνάντηση, Αθήνα 22-23 Ιουνίου 2015

KOM KOM2

Το έργο INSPEC2T πραγματοποίησε την αρχική συνάντηση στην Αθήνα στις 22 και 23 Ιουνίου 2015. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης των 18 μελών της ομάδας του έργου παρουσιάστηκε μια επισκόπηση των εργασιών που πρέπει να γίνουν σε κάθε Πακέτο Εργασίας και παρουσιάστηκε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων του έργου. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες. Δείτε το δελτίο τύπου εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.

×
Show

Tweets