Μάρτιος 11, 2016

Στόχοι

Το έργο INSPEC2T θα προτείνει πρακτικές και διαδικασίες που οι αστυνομικές αρχές και οι κοινότητες μπορούν να υιοθετήσουν, προκειμένου να προωθηθεί πιο αποτελεσματική Κοινοτική Αστυνόμευση και επιτυχημένη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της. Για την προώθηση αυτού του σκοπού, το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

Ενδυναμωμένη Κοινοτική Αστυνόμευση:

  • Το έργο INSPEC2T θα προσπαθήσει να αναπτύξει μια δημιουργική και βιώσιμη λύση για την Κοινοτική Αστυνόμευση, που θα βασιστεί σε προσωπικές σχέσεις και αμφίδρομη επικοινωνία, η οποία θα λαμβάνει υπόψη κοινωνικές, πολιτιστικές, ηθικές και νομικές διαστάσεις.

 

Κινητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινότητας:

  • Το σύστημα θα βοηθήσει στο να εγκαθιδρυθούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών και των πολιτών. Επίσης, θα βοηθήσει στο να εξειδικευθεί και να κινητοποιηθεί η κοινότητα μέσω της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών που επιτρέπουν στους πολίτες να συνεργάζονται με την Αστυνομία στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της.

policeman-family-750x400

Επικοινωνία για συνεργασία:

  • Γρηγορότερη και αμεσότερη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία επιτρέπει τη συνεργασία και την έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων, καθώς και καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με παράνομες δραστηριότητες.

 

Αυξημένη ενημέρωση & πρόληψη:

  • Το σύστημα σκοπεύει να βελτιώσει την πρόληψη εγκλήματος, χάρη στην επαγρύπνηση, τον έγκαιρο εντοπισμό και την έγκαιρη παρέμβαση.
×
Show

Tweets