Μάρτιος 10, 2016

Πηγές

Άλλα αξιοσημείωτα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν οι εταίροι του INSPEC2T, καθώς και άλλες τυχόν σχετικές δημοσιεύσεις, καθώς και επικοινωνιακό υλικό μπορεί να βρεθεί στους παρακάτω συνδέσμους:

  • Δημοσιεύσεις
  • Υλικό Διάδοσης
  • Επικοινωνιακό Υλικό
  • Σχετικά Έργα και πρωτοβουλίες
×
Show

Tweets