Νοέμβριος 25, 2016

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Δρ. Γεώργιος Λεβεντάκης (Συντονιστής Έργου)
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ)
Υπουργείο Εσωτερικών
gleventakis@kemea.gr

Για οποιοδήποτε θέμα ή ερωτήσεις για την Ιστοσελίδα, παρακαλω επικοινωνήστε:
Dr. Susan Anson
Trilateral Research Ltd.
susan.anson@trilateralresearch.com

×
Show

Tweets