ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ – ΖΉΤΗΜΑ 5 – ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2017

Το 5ο ενημερωτικό δελτίο του INSPEC2T έχει δημοσιευθεί, δίνοντας μια ενημερωμένη έκδοση για όλες τις πρόσφατες δραστηριότητα έργου. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.

×
Show

Tweets