Ενημερωτικό Δελτίο – Τεύχος 3 – Σεπτέμβριος 2016

Το 3ο ενημερωτικό δελτίο του INSPEC2T έχει δημοσιευθεί, δίνοντας μια ενημερωμένη έκδοση για όλες τις πρόσφατες δραστηριότητα έργου. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.

×
Show

Tweets