Μάρτιος 11, 2016

Δοκιμές Εφαρμογής

Η λύση INSPEC2T θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί σε 5 ευρωπαϊκές πόλεις.

Δοκιμές εφαρμογής θα πραγματοποιηθούν σε Ισπανία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία. Επιλεγμένες τοπικές κοινότητες, δημοτικές αρχές και σχετικά αστυνομικά τμήματα θα δοκιμάσουν τα τεχνολογικά εργαλεία του έργου, προκειμένου να αξιολογήσουν τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους για την Κοινοτική Αστυνόμευση και την αντίληψη της ασφάλειας από την κοινότητα. Οι δοκιμές εφαρμογής θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες συμμετοχής της κοινότητας, κατάρτιση / εκπαίδευση και παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης.

Λεπτομέρειες των δοκιμών εφαρμογής θα δημοσιεύονται εδώ μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες.

×
Show

Tweets