Δοκιμή περίπτωση Κύπρου

Την περίπτωση δοκιμής Κύπρου με επικεφαλής τον ADITESS LTD, με την υποστήριξη από την Αστυνομία Κύπρου και ο δήμοι Έγκωμης, Στρόβολος, Καϊμακλί & Δάλι πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από τις 27 Απριλίου μέχρι την 5η Μαΐου 2017. Ο συνολικός στόχος της υπόθεσης δοκιμής Κύπρου ήταν να ευαισθητοποιήσει και να αποδείξει τα οφέλη όσον αφορά την ασφάλεια και την ασφάλεια που να προσφέρουν καινοτομίες στον τομέα της κοινοτικής αστυνόμευσης (CP), όπως αυτά εφαρμόζονται παράλληλα με τις ήδη αναπτυχθείσα CP πρακτικές. Συμμετείχαν περίπου 80 βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στην περίπτωση δοκιμής Κύπρου συμπεριλαμβανομένης της επιβολής του νόμου (LEA), κλειδί τοπικές αρχές και ομάδες επιφυλακής.

Οι προετοιμασίες για την περίπτωση δοκιμής άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2016, με την εμπλοκή των φορέων της τοπικής κοινότητας στην Κύπρο σε διάφορες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την κοινοτική αστυνόμευση και ασφάλεια σε έξυπνες πόλεις. Στις 16η Φεβρουαρίου 2017, ένα ξηρό-τρέξιμο του πιλότου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας άσκησης τρομοκρατική επίθεση οργανώθηκε από την Αστυνομία Κύπρου στο Mall of Cyprus στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης, INSPEC2T δοκιμάστηκε για τη χρηστικότητα και τη λειτουργία κάτω από ένα αγχωτικό περιβάλλον. Ο πιλότος μίνι οδήγησε τη ρύθμιση και τη ρύθμιση παραμέτρων διαφόρων στοιχείων συστήματος INSPEC2T.

Σχήμα 1: Εικόνες από το ξηρό εκτέλεση της υπόθεσης δοκιμής Κύπρου

Πριν ξεκινήσει την περίπτωση δοκιμής της Κύπρου, τα χέρια για την κατάρτιση παραδόθηκε στις 27 και 28 Απριλίου 2017. Δύο «onsite προπονήσεις» πραγματοποιήθηκαν για δύο δήμους στη Λευκωσία. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχεδιάστηκαν για να ενεργοποιήσετε το ασχολούνται στους τελικούς χρήστες να αλληλεπιδρούν με το INSPEC2T σύστημα χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα που παρέχονται και να αποκτήσουν τα χέρια στην εμπειρία.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δοκιμή πραγματοποιήθηκε στην 3η και 5η Μαΐου 2017, και έτρεξε σε μια σειρά από διαφορετικές περιοχές της πόλης – στους δήμους Έγκωμης και Στροβόλου, σε μια περίοδο του χρόνου. Δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε διακριτές χρονικές στιγμές και ήταν ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για τον καλύτερο έλεγχο της εκτέλεσης των δοκιμών, το INSPEC2T λειτούργησε μόνο σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. Δύο επίσημες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν με την υποστήριξη των δημοτικών συμβουλίων της Έγκωμης και Στροβόλου. Αυτά τα γεγονότα ήταν ανοικτή για το κοινό και ενεργοποιηθεί το ρολόι γειτονιάς ομάδες κάθε Δήμου να τρέξει ένα προκαθορισμένο σενάριο scripted και επέτρεψε στους συμμετέχοντες να βιώσουν το σύστημα. Τα σενάρια που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του πραγματική δοκιμή υπόθεσης περιλαμβάνεται μια κλοπή αυτοκινήτου, ένα ύποπτο πρόσωπο στην περιοχή, ένα σκυλί δηλητηρίαση, ένα πρόσωπο αφήνοντας τους σπίτι χωρίς παρακολούθηση ενώ στις διακοπές, και ενδοοικογενειακής βίας. Μια τελική επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του INSPEC2T 3η συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων συμβουλευτικής ομάδας (SAG), που πραγματοποιήθηκε στην Έγκωμη.

Την περίπτωση δοκιμής Κύπρος έδωσε την ευκαιρία να διαδίδουν πληροφορίες σχετικά με INSPEC2T και την περίπτωση δοκιμής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μετά την επιτυχία της υπόθεσης δοκιμής Κύπρου, ήταν χαρακτήρισε σε 15 λεπτά συνέντευξη στο κανάλι τηλεόρασης ΣΊΓΜΑ που είναι ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια στην Κύπρο, και σε 10 λεπτά ραδιόφωνο συνέντευξη στο κανάλι ραδιόφωνο λόγος 101.1.

Σχήμα 2: Στιγμιότυπο από την τηλεοπτική συνέντευξη με τους εκπροσώπους της Αστυνομίας Κύπρου και ADITESS Λτδ

Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής υπόθεσης δοκιμής και ενημέρωσης συνεδρίες, ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες ήταν πολύ θετική, σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος INSPEC2T και οι συμμετέχοντες ήταν βέβαιος ότι το σύστημα θα μπορούσε να προσθέσει ουσιαστική αξία στις υφιστάμενες πρακτικές. Τα δημοτικά συμβούλια της Έγκωμης και Στροβόλου και Αστυνομία Κύπρου τόνισε πως το σύστημα θα προσθέσει αξία μειώνοντας σημαντικά το κόστος του Δημοτικού Συμβουλίου όταν απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων SMS ζητώντας νοημοσύνης πολίτης. Αυτό θεωρήθηκε το βασικό πλεονέκτημα της INSPEC2T όπως σε μηνιαία βάση, πολλές χιλιάδες ευρώ ξοδεύονται σε στέλνοντας μηνύματα SMS. Επιπλέον, Λειτουργοί του Δήμου και την κοινοτική αστυνόμευση αξιωματικοί περιέγραψε πώς η χρήση του INSPEC2T έχει τη δυνατότητα να διευκολυνθεί η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των δύο οργανισμών, η οποία θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους όταν προτείνουν λύσεις σε προβλήματα. Συνολικά, της διαφάνειας και της λογοδοσίας INSPEC2T προσφορές αντιμετωπίσθηκε θετικά από όλους τους ενδιαφερομένους.

Εκτός από αναγνωρίζοντας τα οφέλη INSPEC2T προσφορές, οι συμμετέχοντες πρότειναν επίσης ορισμένες βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των:

  • Η συμπερίληψη του ρόλου του Δήμου αξιωματικού του συστήματος και την ικανότητα να αναθέσετε εργασίες σε λειτουργοί του Δήμου. Πρέπει να υπάρχει η επιλογή να προωθήσετε συγκεκριμένα περιστατικά, ο αξιωματικός αντίστοιχο Δήμο και όχι η αστυνομία
  • CP αξιωματικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να προβάλετε περιεχόμενο που δημιουργείται σε άλλες περιοχές από το δικό τους
  • Παροχή στους πολίτες τη δυνατότητα να καταχωρήσετε περισσότερες από μία κατηγορία έτσι ώστε να μην ενημερωθούν μόνο για περιστατικά στην κατοικημένη περιοχή τους, αλλά επίσης εκείνα που συμβαίνουν σε άλλες περιοχές που επισκέπτονται
  • Μια δυνατότητα προειδοποίηση/γνωστοποίηση που προειδοποιεί τους πολίτες βασίζονται στην τρέχουσα θέση τους (δηλ., όταν πλησιάζετε σε μια επικίνδυνη περιοχή ή μια περιοχή με υψηλή εγκληματικότητα)
  • Η δυναμική ενημέρωση της κατάστασης μια αναφορά περιστατικού θα σήμαινε ότι ο πολίτης που ανά πάσα στιγμή έχει επίγνωση της προόδου τους περιστατικό χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήστε μαζί τους αξιωματικού ΠΣ
  • Η ικανότητα να αναφορές αρχείων όταν δεν υπάρχει καμία σύνδεση στο internet. Συμμετέχοντες πρότειναν την ικανότητα να αναφορές αρχείων χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν βασίζονται σε μια σύνδεση στο internet

Η κοινοπραξία εργάζονται σήμερα για την αντιμετώπιση των τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών από την φάση 1 περιπτώσεις δοκιμής, έτοιμη για τις περιπτώσεις δοκιμής φάσης 2 αρχίζει τον Οκτώβριο του 2017. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις δοκιμής φάσης 2 στο Γκρόνινγκεν (Ολλανδία) και Preston (το Ηνωμένο Βασίλειο) μπορεί να βρεθεί στο 4ο Ενημερωτικό δελτίο INSPEC2T διαθέσιμες εδώ.

Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να δείτε την λύση INSPEC2T Live Demo; Πάρτε μέρος στη διάσκεψη επόμενη γενιά κοινοτική αστυνόμευση (NGCP)! Μάθετε περισσότερα εδώ!.

×
Show

Tweets